Pool totalentreprenadI nära samarbete med Pooltime utför vi även markarbete när det kommer till att anlägga en pool. Arbetet börjar med en noggrann planering, sedan kommer markarbete, inkopplingar, bortkörning av schaktmassor och trädgårdsarbete. Pool och trädgårdsområdet lämnas över städat och färdigt att tas i bruk.