Murar - OdlingslådorMurar kan byggas av flera typer av mur och stödmurs sten. Vissa variant behöver armeringsnät eller annan typ av förstärkning, vi hjälper dig med att välja rätt lösning för just din trädgård. Vi bygger muren från grund eller hjälper till med förstärkning av befintlig mur. Vid ett murprojekt är det väldigt viktigt att man tänker på murens belastning och dagvatten hantering därför dränerar vi alltid vid muren vi bygger, på detta sätt undviker vi frysproblem. Odlingslådor kan tillverkas av betongsten, olika typer av plåt eller putsad mur. Den kan vara hög eller låg, rakt eller vilken form som helst som du önskar. Vi ser även till att odlingslådorna byggs på ett sätt där växternas rötter inte tillåts att deformera lådan på något sätt.