GRÄSMATTA-DEKORSTENDet finns olika möjligheter att täcka både mindre och större ytor i trädgården. Antingen använder vi dekorsten i olika storlekar och färg eller så kan vi anlägga en gräsmatta. Man kan även kombinera gräsmatta och dekorsten. Vi hjälper dig att välja den bästa alternativ för just din trädgård.