DRÄNERING OCH AVVATNINGSSYSTEMVi arbetar även med dränering och avvattningssystem. Dessa är två sätt att leda bort dagvatten på marknivån och vattnet som har gått längre ner i marken. Företaget Isodräns rekommendationer följs vid dränerings arbetet.
..